صورتجلسه سوم ۹۶

دستوركار جلسه :

 

  • گزارش عملکردکارگروه نظارت شورای فنی در سال ۱۳۹۵ و پنج ماه اول سال ۱۳۹۶
  • گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در خصوص مقاوم سازی ساختمان جهادکشاورزی شهر شنبه
  • ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید در مرداد ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور
  • بررسی نامه های رسیده

خلاصه مباحث مطرح شده :

 

سومین جلسه شوراي فني استان در سال جاري بر اساس دعوتنامه شماره ۱۳۵۸۱۹۸ مورخ ۰۱/۰۶/۹۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه  مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ در محل سالن اجتماعات شماره يك استانداري تشكيل و دستور كار جلسه به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

آقاي مهندس ارجمندزاده مدیر امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه ضمن خوش آمدگويي ، دستوركار جلسه را تشريح نمودند.

 دستوركار اول:

 

در ابتدا آقای مهندس موسوی عضو کارگروه نظارت شورای فنی استان با اشاره به رسالت و وظایف کارگروه نظارت براساس آیین نامه شورای فنی ، عملکرد کارگروه را در سال ۱۳۹۵ و پنج ماه اول سال ۱۳۹۶ تشریح کردند. براساس گزارش ارائه شده در سال ۱۳۹۵ طی ۸۲ ماموریت انجام شده از ۲۳۵ پروژه و در مدت زمان ۵ ماه نخست سال جاری طی ۴۸ماموریت انجام شده از روند اجرایی ۱۱۸ پروژه بازدید به عمل آمده است.

در ادامه آقای مهندس حسین آبادی مدیر کل دفتر فنی استانداری ضمن تقدیر از گزارش ارائه شده در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی پیشنهاداتی را ارائه نمودند که  از جمله این پیشنهادت می توان به  نظارت پروژه ها با بهره گیری از کارشناسانی مستقل از دستگاههای اجرایی ، تامین اعتبار لازم برای انجام بازدیدهای کارگروه نظارت وآسیب شناسی پروژه های عمرانی توسط کارگروه نظارت و… اشاره نمود.

آقای مهندس باستی معاون محترم امور عمرانی استانداری ضمن تبریک هفته دولت و تشکر از فعالیتهای کارگروه نظارت ، افزایش راندمان کارگروه نظارت باتوجه به مهم بودن نقش نظارت در ارتقا کیفیت پروژه های عمرانی راخواستار شدند. ایشان همچنین از کارگروه نظارت خواستند تا در پایش تمامی مراحل شکل گیری پروژه اعم از مطالعات پایه ، انتخاب و تعریف پروژه ، برگزاری مناقصه و اجرا و بهره برداری از پروژه ها حضور موثرداشته باشد. در ادامه ایشان خواستار پیگیری فعالسازی سایت شورای فنی استان جهت ارائه عملکرد شورای فنی استان و کارگروههای ذیل آن شدند.

دستوركار دوم:

 

دستورکار دوم گزارش مقاوم سازی ساختمان جهاد کشاورزی شهر شنبه توسط مدیرعامل مهندسین مشاور بهسازه اندیشان آریا مشاور  مقاوم سازی پروژه ارایه گردید. ایشان با اشاره به بررسی ها انجام شده درخصوص اسناد و مدارک ارائه شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص اجرا و نظارت پروژه  عنوان نمودند که براساس بررسی مدارک موجود مقاومت تیرها و ستون ها منطبق بر طراحی بوده ولی به دلیل نامناسب بودن قالبها در زمان اجرا  جهت تقویت ستونها و تیرها از بتن ترمیمی و همچنین برای حفظ مقاومت خمشی تیرها و اطمینان از دورپیچ شدن ستونها در جلوگیری از کمانش از الیاف FRP استفاده شده است.

با نظر اعضا مقرر شد که گزارش مشاور توسط کارگروه فنی شورای فنی استان بررسی گردد و درصورت نیاز کارگروه نظارت از پروژه بازدید به عمل آورد تا امکان تحویل ساختمان به اداره کل جهاد کشاورزی امکان پذیر باشد.

دستور كار سوم:

 

آقای مهندس سیه بازی  دبیر کارگروه پیمان و رسیدگی شورای فنی استان ضمن ابلاغ دو بخشنامه مهم سازمان برنامه و بودجه کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ شامل : بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶ و بخشنامه کنترل مصالح ساختمانی در برابرآتش به شماره ۱۳۳۴۵۸۶ مورخ ۲۱/۵/۹۶  به تشریح بخشنامه های عنوان شده پرداختند. ایشان در قالب گزارشی به تغییرات شکل گرفته در بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع نسبت به بخشنامه قبلی اشاره کردند. بر اساس ابلاغ انجام شده  از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ بخشنامه جدید سرجمع جایگزین بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۸۹ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع می شود.

همچنین رعایت مفاد بخشنامه کنترل مصالح ساختمانی در برابر اتش از نوع گروه اول ا ز تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ توسط دستگاههای اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران الزامی می باشد.

جلسه ساعت ۱۰ صبح با صلوات حاضرین خاتمه یافت.

 

شرح مصوبات :

  • کارگروه نظارت تمامی مراحل شکل گیری پروژه های عمرانی استان اعم از مطالعات پایه ، انتخاب و تعریف پروژه ، برگزاری مناقصه و اجرا و بهره برداری را نظارت نماید.
  • کارگروه فنی شورای فنی استان گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در خصوص مقاوم سازی پروژه ساختمان جهادکشاورزی شهر رامورد بررسی قراردهد.

 

پایان نوشته