کارگروه آموزش و ترویج

کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت آب منطقه ای، مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سازمان نظام مهندسی (ساختمان، معدن، کشاورزی) نماینده های انجمن های صنفی تخصص مهندسی استان( به انتخاب دبیرخانه) و یکی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه های مرکز استان بوده که در خصوص بندهای ۲،۴،۶،۱۰ و ۱۳ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید

نشریات و ضوابط فنی

شماره عنوان
مشاهده ۱۲۰ آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- تجديد نظر اول
مشاهده ۵۵ مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی تجديد نظر دوم
مشاهده ۵۴۳ دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تيرچه و بلوك
مشاهده ۳۶۰ دستورالعمل بهسازيی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
مشاهده ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه تجديد نظر اول
مشاهده ۲۳۴ آيين نامه روسازی آسفالتی راه های ايران
مشاهده ۱۱۰ مشخصات فنی عمومی و اجرايی تاسيسات برقی

مستندات آموزشی

I am text block. Click edit button to change this text.